Szárliget Község Hivatalos Weboldala

SZÁRLIGET

Helyi Építési Szabályzatának

és

belterületi Szabályozási Tervének módosítása

Megbízás, előzmények

I. Jóváhagyandó munkarészek

  1. Belterületi Szabályozási Terv módosítása
  2. Helyi Építési Szabályzat módosítása

II. Alátámasztó munkarészek

  1. A módosítás leírása, indoklása
  2. Környezetalakítási javaslat

Rajzi munkarész:

T-10/mód/1 Szabályozási Terv (belterület) módosítása M=1: 2 000

Mellékletek:

  1. sz. Melléklet:Fűrészüzem Beépítési javaslata
  2. sz. Melléklet:Zajvédelmi munkarészTelepülésrendezési terv módosításához és tárolóépület építéséhez Szárliget, Baross Gábor u. 30-36. sz. alatti, 250/2 hrsz-mal jelölt területre (készítette: Fonometro Környezettechnikai Bt., 2011. augusztus)

Szöveges munkarész

– 16/2011 (02.10.) számú Képviselő-testületi határozat

– Véleményezési eljárásban részt vettek véleményei

– Tervezői válaszok

– Jegyzőkönyv (Szárliget, 2011. július 13.)

– Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye (Iktatószám: 560-13/2011.)

– Közzétételről szóló Hirdetmény

– Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészének „záró véleménye” (ügyszám: 09-226-6/2011)

– Szárliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011 (XII.01) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2005 (XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest, 2011. december hó


 

Szárliget Község településrendezési eljárásában az előzetes véleményezések szerint a mellékelt anyagok tartalmazzák

egybeszerkesztve a közzétételi, jóváhagyásra váró dokumentációt

(TSZT-HESZ-mod nevű pdf),

a tervezői válaszokkal együtt (TERVEZOI-VALASZOK.pdf),

valamint valamennyi beérkezett

állig-vélemény megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.

 Mezei Ferenc polgármester

SZÁRLIGET – 2010

Településszerkezeti Terv

Szabályozási Terv

/Szabályozási terv 046-047

Helyi Építési Szabályzat módosítása

/a 47/2005.(XI.01.) számú rendelet módosítása/

         

 TSZT-HESZ-MOD.pdf

SZAB.TERV.pdf

Hatarozat-tervezet.pdf

TERVEZOI-VALASZOK.pdf

Rajzi munkarészek

T-1/mód Településszerkezeti Terv M=1: 10 000

T-2/mód Településszerkezeti Terv (belterület) M=1: 8 000

T-10/mód Szabályozási Terv (belterület) M=1: 1 000


 

SZÁRLIGET

Hatályos Településrendezési Tervének

és

Helyi Építési Szabályzatának módosítása

VÉGDOKUMENTÁCIÓ

A terv előzményei és a papírdokumentációk szükség esetén

az önkormányzatnál és a tervezőnél megtekinthetőek!

A munkarészek olvasásához Acrobat Reader 7.05 CE program megléte szükséges

Szárliget hatályos Településrendezési Terveinek módosítása

1. KT. Határozat

2. Szárliget belterületi Településszerkezeti Tervének módosítása

3. Kötelező alátámasztó szakági munkarészek

4. Belterületi Szabályozási Tervének módosítása

5. Szárliget hatályos Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Rajzi munkarészek*

T-1/mód Településszerkezeti Terv M=1: 15 000

T-2/mód Településszerkezeti Terv (belterület) M=1: 4 000

T-10/mód Szabályozási Terv (belterület) M=1: 2 000

*A Véglegesített dokumentációhoz kicsinyített Tervrajzok mellékeltek

Melléklet: – a véleményezési eljárásban részt vett államigazgatási szervek, társadalmi-,
civil szervezetek és a helyi lakosság véleményei, valamint az állami főépítész záró véleménye