Szárliget Község Hivatalos Weboldala

 Országos Kéktúra útvonala

Az Országos Kéktúra Magyarország leghosszabb és legrégebbi gyalogos túramozgalma. Az útvonalat kék sáv jelzések mutatják az Írott-kőtől Budapesten át Hollóházáig. Az 1128 km-es mozgalom gondozója a Magyar Természetbarát Szövetség.

A Kéktúra fenntartását számos önkéntes segíti munkájával, egyéb hozzájárulásával.

Terjedelmi okok miatt az Országos Kéktúra anyagai több aloldalra lettek felosztva:

Az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) döntése nyomán az Országos Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszútávú Vándorutak hálózatába. Először – 1985-ben – a Kőszeg – Budapest, majd 1995-től az OKT Kőszeg – Sátoraljaújhely közötti szakasza az E4 vándorút része.

AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA

1.   Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, bete­kintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.
 
2.   A túra irányítója: a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ).
 
3.   A túra útvonala: az e füzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1128 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút.
 

 

4.   Ellenőrzőpontok: a füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.

 
5.   A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.
 
6.   A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi – erre nem kijelölt – hely bélyegzője is megfelelő.
 
A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni.
 
Felismerhető – a pontot és személyt együtt ábrázoló – fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak.
 
A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
 
7.   Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jel­vényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
 
A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban “Országos Kék-túra MTSZ” felirat.
 
A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról – lehetőleg ünnepélyes keretek között – gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.
 
8.   Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.
 
9.   A Magyar Természetbarát Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.
A tájegységek a következők:
  1. Kőszeg – Kemeneshát
  2. Balaton-felvidék
  3. Bakony
  4. Vértes – Gerecse
  5. Pilis – Budai-hegység
  6. Börzsöny – Cserhát
  7. Mátra
  8. Bükk – Aggteleki-hegység
  9. Cserehát – Zempléni-hegység
Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jel­vényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)
 
Tájegységenként – függetlenül a megtett kilométerek számától – csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.
 
A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.
 
A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.
 
10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.