Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Polgármester beszámolója
 
 
 
 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
 
 
Adat
 Utolsó frissítés
 Előző állapot
 1.
 
2010.03.01
Az előző állapot törölve!
 2.
 
2010.03.01
Az előző állapot törölve!
 3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
 
2010.03.01
Az előző állapot törölve!
 4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve
és az ügyfélfogadási rend
 
2010.03.01
Az előző állapot törölve!
 5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 
2010.03.01
Az előző állapot törölve!
 6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 
2010.03.01
 7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
 részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]
neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 
2010.03.01
 8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
 
2010.03.01
 9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
 
2010.03.01
 10.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
 
2010.03.01