Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Hirdetmény

 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve tanulmányaikat 2023. évben elkezdő, Szárligeten állandó lakóhellyel rendelkező hallgatókat és tanulókat, hogy

Szárliget Község Önkormányzata pályázatot írt ki a

2023. évi BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

„A” és „B” típusú támogatásának elnyerésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a

 www.emet.gov.hu internet címen.

 

A pályázatok beadási határideje:

2022. november 3.

Figyelem!!!

 A MÁV Zrt tájékoztatása szerint a Szárligeti vasútállomás gyalogos felüljáró két szélső lépcsőkar felülburkolása szükséges.

A burkolatok cseréje először a bal oldal alsó és felső lépcsőkarok, és a bal oldali pihenő elemeken történik meg (fatelep felőli oldal). Ez a szakasz teljesen le lesz zárva a munkálatok elvégzéséig.

Ennek tervezett ideje: 2022.10.03 – 2022.10.07. Vagyis 5 napon keresztül a gyalogos forgalom elterelése a korábbi lezárásnak megfelelően fog zajlani, az aluljárón keresztül.

A jobb oldali lépcsőkar munkálatai alatt a gyalogos forgalom számára az átjárás biztosított, nem lesz szükség elterelésre.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága igényfelmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén felhasználással kapcsolatban.

Kérem, hogy azon ingatlanok tulajdonosai, akik szénnel tudják megoldani a téli fűtésüket, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, hogy előzetes kalkuláció alapján mennyi barnakőszénre lenne igényük a téli fűtési szezonban.

Elérhetőségeink:

Tel: 34/433-896

E-mail: polghivatal@szarliget.hu

Az adatszolgáltatás határideje: 2022. szeptember 29.

Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy ez egy előzetes igényfelmérés, nem jelent automatikusan támogatási jogosultságot, csak és kizárólag a Belügyminisztérium javaslat-előkészítő munkájához szükséges.

Tisztelettel:

Mezei Ferenc

polgármester

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
Az eljárási idő 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
„Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő
önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

Szárliget, 2022. szeptember 12.

Szárligeti Polgármesteri Hivatal

Országgyűlési választás és országos népszavazás jegyzőkönyvei SZÁRLIGET 2022.

Lakossági tájékoztatás a Szárligeti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szárligeti Polgármesteri Hivatal

átmenetileg az ügyfeleit változatlan ügyfélfogadási időben

az Árpád utca 41. szám alatt (Nyugdíjas ház) várja.

Telefonos elérhetőségünk változatlan: 34/433-896

Megértésüket és türelmüket köszönjük szépen!

Szűcs Márta

jegyző

 

 

 

 

Elektronikus ügyintézés:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

A jegyző államigazgatási hatáskörét érintő ügyek bejelentése: bejelentés@szarliget.hu

Önkormányzatunk számlaszámai:

Eljárási illeték beszedési számla                    12028003-00111735-00500009

Építményadó beszedési számla                     12028003-00111735-09400009

Telekadó beszedési számla                            12028003-00111735-03200007

Iparűzési adó beszedési számla                    12028003-00111735-05600001

Gépjárműadó beszedési számla                    12028003-00111735-04900009