Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szárligeti Polgármesteri Hivatalban a 407/2023.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján és a Képviselő-testület döntésének megfelelően

december 27-től 2023. január 1-ig

igazgatási szünet lesz.

 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kívánunk minden kedves Ügyfelünknek!

Hivatali elérhetőségeink

 

Szűcs Márta

Jegyző

30-701-3533

jegyzo@szarliget.hu

Árendásné Uttó Anna

Anyakönyvi és szociális ügyek

30-332-2245

arendasne@szarliget.hu

Laurencsikné Karácsonyi Renáta

Igazgatás, hagyatéki ügyek

30-978-9081

polghivatal@szarliget.hu

Endrédi Annamária

Könyvelés

30-863-3743

konyveles@szarliget.hu

Mezei Ferencné

Személyzeti és munkaügyek

30-428-4453

munkaugy@szarliget.hu

Csernyén Henriett

Adóügyek

30-352-7523

ado@szarliget.hu

 

Tisztelt Szárligetiek!
Kedves Szülők!
 
Mint arról már korábban beszámoltam, Szárliget Község Képviselő-testületének döntése értelmében ismételten lehetőségünk van 10.000,-Ft összegben óvoda/iskolakezdési támogatást nyújtani a szárligeti lakóhellyel rendelkező gyermekek szülei/gondviselői, valamint a 18. életévüket betöltött tanulók (középiskola) részére.
Az alábbiakban megjelölt napokon a NEM SZÁRLIGETI intézményekbe járó gyermekek szülei, gondviselői részére biztosítjuk a lehetőséget.
A támogatás természetesen a KÖZÉPISKOLÁS gyermekeknek is jár, ha szárligeti lakóhellyel rendelkeznek!
A főiskolások, egyetemisták pedig szokás szerint hamarosan pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásra.
A támogatás kifizetésének helye: Szárligeti Polgármesteri Hivatal (Szárliget, Árpád u. 41.)
ideje: 2023.10.10. ((kedd) 7.30-12.00-ig, illetve 13.00-17.00-ig
és 2023.10.12. (csütörtök) 13.00-17.00-ig
 
A kifizetés végső határideje 2023. október 31., ezt követően a támogatás átvételére már nem lesz lehetőség.
 
A kifizetés feltétele az ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS, melyet a helyszínen kérni fognak kolléganőim.
Kérem, hogy a gyermek/gyermekek LAKCÍMKÁRTYÁJÁT is szíveskedjenek magukkal hozni!
 
Tisztelettel:
Mezei Ferenc
polgármester

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve tanulmányaikat 2024. évben elkezdő, Szárligeten állandó lakóhellyel rendelkező hallgatókat és tanulókat, hogy

Szárliget Község Önkormányzata pályázatot írt ki a 2024. évi BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ „A” és „B” típusú támogatásának elnyerésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a

 www.emet.gov.hu internet címen.

 

A pályázatok beadási határideje:

  1. november 3.

Fontos információ az Öntöző-és Háztartási Kutakkal kapcsolatban!!!

Tisztelt Szárligetiek!
 
Elfogadta az Országgyűlés a kutakkal kapcsolatos törvénymódosítást!
A törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb háztartási és mezőgazdasági öntöző kutak általánosan jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenti, és üzemeltetésükhöz nem kell vízjogi engedélyt kérni.
2024. január 1-jét követően a háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő kút esetében kockázatmentes területen sem lesz teendő, nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez. Ivóvíz- vagy karsztbázis szempontjából kockázatos területen azonban a kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a kút helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
 
Tisztelettel:
Mezei Ferenc
polgármester
 

A gyalogos felüljáró 2023.06.06 – 2023.09.29 között lezárásra kerül.

Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük. (MAV csoport)

TÁJÉKOZTATÓ

a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről

Közvilágítás!

A közvilágítással kapcsolatos problémákat minden esetben az alábbi elérhetőségeken kell bejelenteni:
polghivatal@szarliget.hu
34/433-896

Szárliget Község Önkormányzata részéről a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2022/2023. tanév II. és 2023/2024. tanév I. félévére megítélt támogatások listája

Pályázat bírálati döntések

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szárligeti Polgármesteri Hivatalban a 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet alapján és a Képviselő-testület döntésének megfelelően

december 22-től 2023. január 6-ig

igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a halaszthatatlan és sürgős ügyek intézésére az alábbi időpontokban ügyeletet tartunk fenn:

2022. december 22 – én 8.00 -12.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban (2067 Szárliget, Árpád u. 41.)

2022. december 27 – 28 – 29- telefonos ügyelet  (+36-30-978-9081)

2023. január 2 – 3 – 4 – 5 -én 8.00-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban ((2067 Szárliget, Árpád u. 41.)

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kívánunk minden kedves Ügyfelünknek!

KAB BUSZ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

– a hidegebb időjárási körülményekre való tekintettel –

                          2022. október 28. napjától 2023. március 17. napjáig

                                  a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat

                                 kötelező működtetése felfüggesztésre kerül.

Hirdetmény

 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve tanulmányaikat 2023. évben elkezdő, Szárligeten állandó lakóhellyel rendelkező hallgatókat és tanulókat, hogy

Szárliget Község Önkormányzata pályázatot írt ki a

2023. évi BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

„A” és „B” típusú támogatásának elnyerésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a

 www.emet.gov.hu internet címen.

 

A pályázatok beadási határideje:

2022. november 3.

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
Az eljárási idő 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
„Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő
önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

Szárliget, 2022. szeptember 12.

Szárligeti Polgármesteri Hivatal

Országgyűlési választás és országos népszavazás jegyzőkönyvei SZÁRLIGET 2022.

Lakossági tájékoztatás a Szárligeti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szárligeti Polgármesteri Hivatal

átmenetileg az ügyfeleit változatlan ügyfélfogadási időben

az Árpád utca 41. szám alatt (Nyugdíjas ház) várja.

Telefonos elérhetőségünk változatlan: 34/433-896

Megértésüket és türelmüket köszönjük szépen!

Szűcs Márta

jegyző

 

 

 

 

Elektronikus ügyintézés:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

A jegyző államigazgatási hatáskörét érintő ügyek bejelentése: bejelentés@szarliget.hu

Önkormányzatunk számlaszámai:

Eljárási illeték beszedési számla                    12028003-00111735-00500009

Építményadó beszedési számla                     12028003-00111735-09400009

Telekadó beszedési számla                            12028003-00111735-03200007

Iparűzési adó beszedési számla                    12028003-00111735-05600001

Gépjárműadó beszedési számla                    12028003-00111735-04900009