Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Országos tűzgyújtási tilalom 2024. 07. 11-től!

 

Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

(forrás: https://portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-tilalom )

Tisztelt Szárligeti lakosok!

 
Technikai okok miatt a Polgármesteri Hivatal az alábbi telefonszámon érhető el!
 

+36-30-978-9081

Szárliget község képviselő-testületének 9/2019 (VI.26.) önkormányzati rendelete értelmében

 A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je Szárliget Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap.

Fentiek értelmében a

Polgármesteri Hivatalban 2024.július 1-jén (hétfőn)

az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Meghívó 
a 2024.06.05-én tartandó Szavazatszámláló Bizottság alakuló ülésére
Meghívó 
A Szárligeti Helyi Választási Bizottság 2024.05.14-én tartandó, soron következő ülésére
Meghívó
A Szárligeti Helyi Választási Bizottság soron következő ülésére!

Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrkapitányság tájékoztatója!

                                                    MEGHÍVÓ
A Szárligeti Helyi Választási Bizottság soron következő ülésére!

Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓJA

a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről!

   MEGHÍVÓ
A Szárligeti Helyi Választási Bizottság soron következő ülésére!
 

Meghívó a 

Szárligeti Kerekerdő Bölcsőde 

átadó ünnepségére!

Tájékoztatás

kóbor állatok befogásáról a település belterületén

Tisztelt Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Állatvédelmi törvény) 48/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település BELTERÜLETÉN a kóbor állatok befogása.

Szárliget Község Önkormányzata a gyepmesteri feladatok ellátására – különösen a kóbor ebek befogására – 2023. június 01-i hatállyal megújította szerződését Szalczinger Ferenc egyéni vállalkozóval.

Amennyiben kóborló ebet lát a település belterületén, kérem, hogy hívja a Szárligeti Polgármesteri Hivatalt a 06/34/433-896- os telefonszámon, illetve írjon e-mail-t a polghivatal@szarliget.hu e-mail címre, hogy a szükséges intézkedéseket az állat befogásával kapcsolatban megtehessük.

A hivatali időn kívüli lakossági bejelentéseket a 06/30/701-3532 telefonszámon (Mezei Ferenc polgármester) tehetik meg.

A tájékoztatás alapján kérem további szíves együttműködésüket!

Mezei Ferenc s.k.

polgármester

Beiratkozás és nyílt nap a Szárligeti Kerekerdő Bölcsődében!

 

  1. március 26-án (kedd) 8:00 – 16:00 óráig és
  2. március 27-én (szerda) 10:00-17:00 óráig nyílt nappal egybekötött beiratkozási napot tartunk a Bölcsődében (Szárliget, Petőfi u. 96.).

 

Kérjük azokat a szülőket, akik egy előzetes igényfelmérőn már nyilatkoztak arról, hogy szeretnék beíratni gyermeküket az intézménybe, hogy mindenképp jelentkezzenek és töltsék ki a hivatalos beiratkozási nyomtatványt!

Az intézményt bárki megtekintheti, kérdéseikre szívesen válaszolunk és nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Mezei Ferenc

polgármester

Szárligeti Kerekerdő Mini Bölcsőde

Előzetes igényfelmérés/Jelentkezési lap

A jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatalban is beszerezhető.

Érdeklődni a

+36-30-728-9850-as telefonszámon

és a

szarligeti.bolcsode@gmail.com email címen lehet.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szárligeti Polgármesteri Hivatalban a 407/2023.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján és a Képviselő-testület döntésének megfelelően

2023. december 27-től 2024. január 1-ig

igazgatási szünet lesz.

2023. december 27-28-án reggel 8.00 órától 16.00 óráig halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (pl. haláleset miatt) a +36 30/332-2245-ös telefonszám hívható.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kívánunk minden kedves Ügyfelünknek!

Hivatali elérhetőségeink

 

Szűcs Márta

Jegyző

30-701-3533

jegyzo@szarliget.hu

Árendásné Uttó Anna

Anyakönyvi és szociális ügyek

30-332-2245

arendasne@szarliget.hu

Laurencsikné Karácsonyi Renáta

Igazgatás, hagyatéki ügyek

30-978-9081

polghivatal@szarliget.hu

Endrédi Annamária

Könyvelés

30-863-3743

konyveles@szarliget.hu

Mezei Ferencné

Személyzeti és munkaügyek

30-428-4453

munkaugy@szarliget.hu

Csernyén Henriett

Adóügyek

30-352-7523

ado@szarliget.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről

Közvilágítás!

A közvilágítással kapcsolatos problémákat minden esetben az alábbi elérhetőségeken kell bejelenteni:
polghivatal@szarliget.hu
34/433-896

Szárliget Község Önkormányzata részéről a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2022/2023. tanév II. és 2023/2024. tanév I. félévére megítélt támogatások listája

Pályázat bírálati döntések

Hirdetmény

 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, illetve tanulmányaikat 2023. évben elkezdő, Szárligeten állandó lakóhellyel rendelkező hallgatókat és tanulókat, hogy

Szárliget Község Önkormányzata pályázatot írt ki a

2023. évi BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

„A” és „B” típusú támogatásának elnyerésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a

 www.emet.gov.hu internet címen.

 

A pályázatok beadási határideje:

2022. november 3.

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
Az eljárási idő 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
„Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő
önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

Szárliget, 2022. szeptember 12.

Szárligeti Polgármesteri Hivatal

Országgyűlési választás és országos népszavazás jegyzőkönyvei SZÁRLIGET 2022.

Lakossági tájékoztatás a Szárligeti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szárligeti Polgármesteri Hivatal

átmenetileg az ügyfeleit változatlan ügyfélfogadási időben

az Árpád utca 41. szám alatt (Nyugdíjas ház) várja.

Telefonos elérhetőségünk változatlan: 34/433-896

Megértésüket és türelmüket köszönjük szépen!

Szűcs Márta

jegyző

 

 

 

 

Elektronikus ügyintézés:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

A jegyző államigazgatási hatáskörét érintő ügyek bejelentése: bejelentés@szarliget.hu

Önkormányzatunk számlaszámai:

Eljárási illeték beszedési számla                    12028003-00111735-00500009

Építményadó beszedési számla                     12028003-00111735-09400009

Telekadó beszedési számla                            12028003-00111735-03200007

Iparűzési adó beszedési számla                    12028003-00111735-05600001

Gépjárműadó beszedési számla                    12028003-00111735-04900009