Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Szárliget Község Önkormányzata

 A szárligeti önkormányzat hivatalos megnevezése: Szárliget Község Önkormányzata, székhelye pedig 2067 Szárliget, Szent István tér 1. sz., működési területe Szárliget Község közigazgatási területe.

Az önkormányzat szervei:

– a polgármester
– a képviselő-testület és bizottságai

Az önkormányzat feladatai:

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és település- tisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. A települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

Polgármester: Mezei Ferenc független

Képviselők:

  • Vasas István alpolgármester (független)
  • Németh István (független)
  • Pásku Tibor (független)
  • Januskó Ferenc (független)
  • Gulyásné Tölcsér Mária (független)
  • Láng Tamás (független)

Képviselők elérhetősége: a Polgármesteri Hivatal címén

2067 Szárliget, Szent István tér 1.

Tel, Fax: +36 (34) 433-896

E-mail: polghivatal@szarliget.hu