Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg  
Szárliget
 
Választás 2014.
 
Önkormányzat
 
Intézmények
 
Polgármesteri Hivatal
 Hírek Rendezvények 
Civil Szervezetek
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Meghívó képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

 

Tisztelettel meghívom Önt Szárliget Község Képviselő-testületének

2015. május 27-én (szerda) 1000 órakor

tartandó testületi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 2067 Szárliget, Szent István tér 1.

 Napirendi pontok:

 

 

 

1.)    2014. évi költségvetés végrehajtása

Előadó: Polgármester

                          Jegyző

 

2.)    Szárligeti Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása (jogszabályváltozás miatt)

Előadó: Polgármester

 

3.)    Talajterhelési díj beszedésére vonatkozó határozati javaslat megtárgyalása

Előadó: Polgármester

                          Jegyző

 

4.)    Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása (FEJÉRVÍZ)

Előadó: Polgármester

 

5.)    Tájékoztató két ülés közötti eseményekről

Előadó: Polgármester

 

6.)    Egyebek

Előadó: Polgármester


Szárliget, 2015. május 21.

                                                           Tisztelettel:

                                                Mezei Ferenc polgármester


GYORSHÍREK

Az avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok az
-ÖNKORMÁNYZAT menüpontban
találhatóak meg.
A 2015. március 15. napján tartott megemlékezés képei a
- Rendezvények menüpontban tekinthetők meg.


Statisztika

Statisztika

Látogatottság hónapokra bontva


Közadatok


Szárligeti Újság

2010. január

2010. február

2010. március

2010. április - május

2010. augusztus

2010. szeptember

2010. október

2011. október


Miniszteri oklevél Mezei Ferenc polgármesternek


IDŐJÁRÁS

Hasznos hírek

Had- és Kultúrtörténeti Egyesület


Mérgező élelmiszerek    

TIMA ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Cím: 2067. Szárliget, Iskola u. 3.
Tel./fax.: 34/533-048
E-mail: ligetisk@freemail.hu

Igazgató: Pethes Zoltán2014. | 12. | 20.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Tima Endre Általános Iskola - Szárliget


Sajtóközlemény

A szárligeti tima endre általános iskola 2013. 01. 01. – 2014. 12. 31. között sikeresen befejezte az uniós támogatású pályázati programjátA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került Tima Endre Általános Iskola eredményesen lezárta a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0876 számú, a Kistelepülési iskola megfeleltetése a XXI. század kihívásainak korszerű pedagógiai módszertani felkészültséggel című, 40.986.151.-Ft összértékű pályázatát.


2013. márciusában nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy sikeresen pályáztunk és elnyertük a pályázott összeget. Az azóta eltelt időszakban, 2014. december 31-éig sikeresen teljesítettük a vállalt feladatainkat.

2 alkalommal szerveztünk Erdei iskolát: 2013. szeptember 16. és 20. között Balatonalmádiban, 2014. szeptember 01-05. között pedig Balatonakaliban. Mindkét alkalommal a teljes létszámmal, 130 fő tanulónkkal. A környezettudatosságra nevelés eredményességén túl az iskolai közösség fejlődése volt a legszembetűnőbb pedagógusoknak és szülőknek egyaránt.

A sportkirándulásokat 4 esetben szerveztük meg, háromszor a Nagy Sportág- és Hangszerválasztóra kísérte el 53-53 arra érdemes diákunkat 2-2 kísérőpedagógus (2013. 09. 13. , 2014. 05. 23. , 2014. 09. 19.). A negyedik, időrendben második kirándulást a városlődi Sobri Jóska Kalandparkba vitt résztvevők nagyon sikeresnek, élvezetesnek értékelték.

Az alkalomszerű-szabadtéri jellegű-mozgásos tevékenységek keretében 2 Iskolanap/Sportnapunk 2014. 05. 10-én, illetve 2014. 09. 26-án volt. Ezeken a programokon a teljes tanulói létszámon, a pedagógusokon túl a szülők, érdeklődő felnőttek is bekapcsolódtak a sportos tevékenységekbe. A szeptemberi eseményen a helyi sportegyesület 8 szakosztálya képviseltette magát. 2014. november 14-én az első szárligeti Skót-felföldi játékokat rendeztük meg – óriási sikerrel.

Kétszer rendeztünk Angol Napok-at, amelyeken a korábban már nagy sikert aratott programelemeket pl.: Vers- és prózamondás, Premier Leaguae-mérkőzések – bővítettük újabb színes, játékos elemekkel. Nagy sikert aratott pl.: Virtuális családi utazás Londonba programrész. A záróelem újra a hamisítatlan Angol teadélután volt. Másodjára Skóciát ismerhették meg részletesebben tanulóink. Mind az alsósoknak, mind pedig a felső tagozatosoknak életkori érdeklődésüknek és nyelvismereti szintjüknek megfelelő feladatokat kellett teljesíteniük. E területen is „túlteljesítettünk”, mert nem 60, hanem valamennyi diákunk aktivitását biztosítottuk.

30 lelkes tanulónk vett részt 74 alkalommal az informatikai szakköri foglalkozásokon, még úgy is, hogy az egyik foglalkozás a „0.” órában, reggel 7 órától kezdődött. 2014 decemberében valamennyien eredményesen fejezték be a szakköri munkát.Nagyon kedveltek voltak a mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok, összesen 74 alkalommal, alkalmanként 25-25 tanulónk részvételével megvalósított foglalkozások. A 2013. évben a labdarúgás, majd 2014-ben befejezésül az úszás programokat valósítottuk meg – sikeresen.

Egészségnap 4 alkalommal került megrendezésre. Alsó- és felsőtagozatos diákjaink teljes létszámban vettek részt a rendezvényeken, amelyeken elméleti ismereteik bővítését is, és a gyakorlati megvalósítást is segítették külső, meghívott előadók, szakemberek: védőnő, fogász, mentősök, fittnessz-edző – hogy csak a legnépszerűbbeket említsük.

A komplex közlekedési ismeretek oktatásán belül mind a baleset-megelőzési ismereteket, mind pedig az egészségfejlesztési ismereteket 32 – 32 alkalommal 20-20 fős csoportoknak, a konfliktuskezelést, illetve a szerfogyasztási problémák korai intervencióját célzó programok 74, illetve 46 foglalkozását, valamint az azokon részt vevő csoportonként 14-14 tanulónk tevékenységét külső előadók biztosították. Utóbbi változatosságáról, érdekességéről szívesen meséltek tanáraiknak és diáktársaiknak is a gyerekek.

Gyakorlatilag valamennyi jelentkező (14 fő) pedagógus kolléga részt vehetett korszerű módszertani ismereteket fejlesztő tanfolyami képzéseken.

Köszönjük a lehetőségeket, amelyekkel élhettünk. Reméljük, hogy a közel-, s a távolabbi jövőben is lesznek olyan pályázati kiírások, amelyekkel az olyan községi, kisebb iskolák is, mint mi, eredményesen és sikeresen készülhetünk fel a XXI. század kihívásaira!.

.

.
  


 


 

Amire büszkék vagyunk:

Arany Katedra Emlékplakett                                   Teleki Blanka díj

Tima Edréné részére                                              Pethes Zoltán részére

                                      

Arany Katedra Emlékplakett 

 Novák Jánosné részére 

 

 

 
 

 

Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg