replica watches rolex replica replica watches uk fake watches rolex replica watches">
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg  
Szárliget
 
Választás 2014.
 
Önkormányzat
 
Intézmények
 
Polgármesteri Hivatal
 Hírek Rendezvények 
Civil Szervezetek
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg
Alakuló ülés meghívója

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Önt Szárliget Község Képviselő-testületének

2014. október 29. (szerda) 1000 órakor

tartandó alakuló ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 2067 Szárliget, István utca 49.

Napirendi pontok:

1.)    A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az önkormányzati, nemzetiségi választás eredményéről

Előadó: Nagy Lajos HVB elnök

 

2.)    A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele

Előadó: Nagy Lajos HVB elnök

3.)    A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Mezei Ferenc polgármester

 4.)    Az alpolgármester megválasztása

Előadó: Mezei Ferenc polgármester

 5.)    Az önkormányzat bizottságainak megválasztása

Előadó: Mezei Ferenc polgármester

 

6.)    Az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése

Előadó: Mezei Ferenc polgármester

 7.)    Egyebek

Előadó: Mezei Ferenc polgármester

 Megjelenésére feltétlenül számítok.

 Szárliget, 2014. október 20.

                                                            Tisztelettel:

                                                                                                           Mezei Ferenc

                                                                                                           polgármester


GYORSHÍREK

Kiírásra került a
BURSA pályázat!
Részletek:
Felső menü:
 -Önkormányzat,
ezen belül: BURSA

Statisztika

Statisztika

Látogatottság hónapokra bontva


Közadatok


Szárligeti Újság

2010. január

2010. február

2010. március

2010. április - május

2010. augusztus

2010. szeptember

2010. október

2011. október


Miniszteri oklevél Mezei Ferenc polgármesternek


IDŐJÁRÁS

Hasznos hírek

Had- és Kultúrtörténeti Egyesület


Mérgező élelmiszerek    

TIMA ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Cím: 2067. Szárliget, Iskola u. 3.
Tel./fax.: 34/533-048
E-mail: ligetisk@freemail.hu

Igazgató: Pethes Zoltán

  


 

FELHÍVÁS

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28. (hétfő) 8.00 órától 18.00 óráig

2014. április 29. (kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

2014. április 30. (szerda) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát

 

 - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 

 - a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a Nevelési Tanácsadó/Szakértői Bizottság által kibocsájtott szakértői véleményét az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről

 

 - Nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

Berczellyné Nagy Marianna

tankerületi igazgató

 

Amire büszkék vagyunk:

Arany Katedra Emlékplakett                                   Teleki Blanka díj

Tima Edréné részére                                              Pethes Zoltán részére

                                      

Arany Katedra Emlékplakett 

 Novák Jánosné részére 

 

 

 
 

 

Szarliget Kozseg
Szarliget Kozseg