Szárliget Község Hivatalos Weboldala

TÁJÉKOZTATÁS

- 2021.02.01. 14:43

helyi iparűzési adó mérsékléséről

 


 

1%-os mértékű helyi iparűzési adó

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletével a következőket rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely a nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege alapján (legfeljebb 4 milliárd forint) mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, a helyi iparűzési adó mértéke 1%.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:

a) a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó elfogadott beszámoló, vagy ennek hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;

b) a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó

ba) a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint,

bb) a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozás

1)        2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát köteles megfizetni.

2)        akkor alkalmazhatja a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetését, ha 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot nyújt be, továbbá bejelenti telephelyének címét, ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint még nem tette meg.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A NAV a hozzá beérkező a nyilatkozatokat elektronikus úton küldi meg a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye, és a NAV-nál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.